Một Mình

August 9, 2011

L ầm lũi .. . ..
.. Chậ m c hạp.. .
C âm lặ ng.…

Thôi chết.

Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn. Những triệu chứng của một người cô đơn đang dần nặng hơn.

Từng ngày. Từng ngày…

Chắc là giai đoạn cuối???

thở
dài
mệt
mỏi…

Một mình quá lâu rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: